Platforma de e-Learning pentru studenții Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași care frecventează cursul de

Instruire Asistată de Calculator (IAC), DPPD, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Coordonator: Prof. univ. dr. Adrian Adăscăliței

Pentru a vă înscie la Cursul IAC (elearning, blended learning) trebuie să respectați cerințele impuse de Profesor și să solicitați Cheia de Înscriere Titularului de Curs !
În cazul în care NU respectați normele impuse la înscriere, solicitarea Dvs. va fi automat anulată !

Adăscăliţei, AdrianInstruire Asistată de calculator, Polirom, Iaşi, 2007

Instruirea asistata de calculator (IAC) este o metoda didactica ce valorifica principiile de modelare si analiza cibernetica a activitatii de instruire in contextul noilor tehnologii informatice si de comunicatii. Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate si disponibilitatile tehnologice ale calculatorului (sistem de procesare a informatiei) confera acestei metode de invatamint importante calitati privind: informatizarea activitatii de predare - invatare - evaluare; imbunatatirea instruirii prin intermediul unor actiuni de gestionare - documentare - interogare si simularea automatizata interactiva a cunostintelor si capacitatilor angajate in procesul de invatamint, conform documentelor oficiale de planificare a educatiei.

Tableta&Tablitza
Școlar cu Tabletă și Laptop ! în secolul trecut
Muzeul din satul Beşalma (Găgăuzia, Republica Moldova)

Euroregiunea Siret-Prut-Nistru

Cursuri MOOC

OCW în România

MOOC Romania htttp://mooc.ro

Virtual Mobility Platform 

Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

 • Instruire Asistată de Calculator

  Pentru a vă înscie la Cursul IAC (elearning, Blended Learning) trebuie să respectați cerințele impuse de Profesor și să solicitați Cheia de Înscriere Titularului de Curs, la adresa adriana52ro@yahoo.com !
  În cazul în care NU respectați normele impuse la înscriere, solicitarea Dvs. va fi automat anulată !

  Acces vizitoriSelf enrolment
 • VLE Moodle-Utilizare. Exemplu de curs care trebuie realizat de către Student și care exemplificat de către Adăscăliţei Adrian. Acest curs prezintă caracteristicile platformei VLE Moodle și furnizează exemple de activități și resurse.

  Pentru a vă înscie la acest curs, trebuie să respectați cerințele impuse de Profesor și să solicitați Cheia de Înscriere Titularului de Curs, la adresa adriana52ro@yahoo.com !

  Self enrolment
 • Informatică 3A2 Floreşti V. Adrian

  Voi reliza o lecţie de tip BL la Disciplina:    

  Titlul Lecţiei: Verbe Neregulate

   

  VLE va conţine:

  1. Planul de Lecţie

  2. Scenariul de Lecţie: Obiective, Competenţe obţinute, Cunoţtinţe anterioare necesare

  Maşa

  Acces vizitoriSelf enrolment
 • Curs încărcat / restaurat de pe Internet https://itunes.apple.com/au/itunes-u/english-09-q2/id425368019?mt=10 http://www.oercommons.org/courses/english-9-b/view
  Acces vizitori
 • Litere L132 Ro-En Dațic Ș. Nicoleta-Manuela

  Adjectivul

  Voi realiza lectia numita adjectivul , la clasa a șaptea pe primul semestru.Voi vorbi despre gradele de comparatie ale adjectivului ,despre acordarea lui cu substantivul in gen ,numar si caz si despre formele flexionare ale acestuia.

  Acces vizitori
 • Profesor :  Litere L133  RO-GE Robu C. Andreea-Elena

  Disciplina :Limba și literatura română ,Clasa a VII-a

  Lecția : Locuțiunea substantivală

  VLE va conţine:

  1. Planul de Lecţie

  2. Scenariul de Lecţie: Obiective, Competenţe obţinute, Cunoţtinţe anterioare necesare

  Acces vizitori
 • Litere L 131 Ro-En Nica G. Ana Georgiana, curs Propozitia subordonata subiectiva

  Litere L 131 Ro-EN Nica G. Ana Georgiana, Propozitia subordonata Subiectiva

  Acest curs se adreseaza elevilor de clasa a VIII- a pentru a cunoaste si a intelege propozitia subordonata subiectiva.Vor fi incluse materialele: definitii ale propozitiei subordonate subiective, modalitati de recunoastere, elemente subordonate ce introduc o subiectiva, exemple de propozitii subordonate din opere literare,scheme de constructie.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Vieriu C. Andreia-Catalina

  Disciplina: Limba si Literatura Romana, clasa a V-a

  Lectia: Substantivul

  Acces vizitori
 • Litere L131 Ro-En Buliga N. Georgiana

  Disciplina: Limba şi Literatura Română, clasa a V-a

  Lecţia: Pronumele Demonstrativ

  Acces vizitori
 • Litere L431 Ge-Ro Pricop F. Ștefania

  Disciplina: limba germană

  Lectia: Numerele (die Zahlen)

  Clasa a V-a

  Obiective: invatarea numerelor de la 1 la 100 (identificarea, scrierea si pronuntarea lor corecta in limba germana).

  Spatiul virtual de curs va contine:

  -o prezentare sintetica

  -planul de lectie

  -obiectivele lectiei

  -deprinderile obtinute

  -materiale auxiliare utilizate  Acces vizitori
 • Profesor: Litere L133 Ro-Sp Moraru G. Maria Georgiana

  Disciplina: Limba și literatura română, clasa a X-a

  Lecția: Pe lângă plopii fără soț, Mihai Eminescu

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Lupu G Mihaela Gabriela

  Voi ataşa o lecţie mixtă la limba şi literatura română:

  Titlul lecţiei: Amintiri din copilărie de Ion Creangă

  Clasa: a VI-a

  Şcoala: Liceul pedagogic ,,Vasile Lupu",Iaşi

  Obiective: 

  -să citescă expresiv şi fluent fragmentul din manual

  -să povestească fragmentul din manual

  -să formuleze ideile principale

  -să rezolve exrciţiile pe baza textului

  Competenţe specifice:

  -identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte

  -receptarea adecvată a sensului unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte

  -identificarea elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul epic

  -folosirea unor modalităţi diverse de interpretare a unui text epic

   

   

   

  Acces vizitori
 • Litere L231 En-Ge Şcerbatîi G. Ana

  Disciplina: Limba şi literatura engleză

  Voi realiza lecţia "A Life of Crime" la clasa a XII-a "A". Voi realiza o lecţie de aptitudini mixte: speaking, listening şi reading. 

  Acces vizitori
 • Litere L133 RO-GE Enea G. Mădălina

  Titlul lecției: Conjunctivul

  Clasa: a VI-a

  Scoala: Liceul Pedagogic Vasile Lupu Iași

  Obiective: -să identifice modul conjunctiv în comparație cu alte moduri verbale

                  -să recunoască timpurile modului conjunctiv si cum se formeaza acestea

  Deprinderi și cunoștințe acumulate: sistematizarea și consolidarea cunoștințelor elevilor despre modul conjunctiv

  Structura: Pe parcursul orei elevii vor învăța modul conjunctiv prin joc. Profesorul va organiza concursuri la tablă. Elevii vor lucra atat în grup cât și individual.

  Cunoștințe anterioare necesare: Cunoașterea modului indicativ va ajuta la înțelegerea formării modului conjunctiv.

  Strategii didactice: Metode și procedee: figurativă, expunere, exercițiul, activitatea în grup.

  Acces vizitori
 • Cadru didactic:

  Litere L133 Ro-Sp Ciobanu D. Adina

  Disciplina: Limba şi literatura română

  Subiectul: Modul imperativ. Propoziţia imperativă

  Clasa: a VI-a A

  Acces vizitori
 • Cadru Didactic: Litere L131 Studii Americane Ionescu-Ambrosie P. Stefan

  Obiectul cursului: Engleză (Cultură și Civilizație)

  Școala: Colegiul Emil Racovița, Iași

  Clasa: a 8-a A

  Acces vizitori
 • Litere L131 Ro-En Marin D. Ioana 

  Voi realiza un curs de limba engleză, cu titlul „A History of Valentine's Day", pentru clasa a VII-a, nivel B1.

  Disciplina: Limba engleză

  Tipul lecției: Cultură și civilizație

  Obiective: La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:

  O1: Să identifice date despre Valentine's Day pe baza înregistrării video.

  O2: Să completeze spațiile punctate cu cuvintele potrivite.

  O3: Să facă propoziții utilizând cuvintele nou învățate.

   

  Deprinderi și cunoștințe acumulate: Cunoștințe de cultură și civilizație engleză, deprinderea de a forma propoziții, de a completa spațiile punctate.

   

  Structura: Lecția de listening va consta în patru etape esențiale: warm-up, în care elevii sunt familiarizați cu tema; pre-listening, în care elevii vor avea de răspuns la câteva întrebări despre Valentine's Day, while-listening, în care vor viziona un filmuleț adaptat temei, pe baza căruia vor rezolva niște exerciții de pe o fișă de lucru, și post-listening, unde vor putea oferi un feedback.

  Cunoștințe anterioare necesare: ce se serbează pe data de 14 februarie, anual.

  Cunoștințe noi: scurt istoric al sărbătorii.

  Activități formative: vizionarea unui clip video, întrebări și răspunsuri, metoda K-W-L (Știu-Vreau să știu-Am învățat).

  Acces vizitori
 •  Litere L811 Sp-Ge Silion C.Cristina Magda

  Bună ziua stimate domnule profesor!

  Vă rog să îmi aprobați solicitarea la cursul de limbă spaniolă cu verbul " SER Y ESTAR".

 •  Litere L931 LUC- Ge Butnariu E. Alina Ioana 

  Bună ziua ! 

  Stimate domnule profesor , vă rog să îmi aprobaţi solicitarea cursului de limbă şi literatură română , pentru clasa a VI-a , lecţia "Verbul".

  Acces vizitori
 • Lehrerin:  Litere L 431 Ge-En Miron C. Elena

  Voi realiza o lecție de tip  BL la disciplina: Limba germană, clasa a V-a

  Titlul lecției: Alimentele-Die Lebensmittel

  Lecția se va baza pe insușirea de cuvinte noi , reîmprospătarea  cunoștințelor acumulate până acum și va fi însoțită de activități interactive cu ajutorul cărora elevii să rețină cât mai mult din lecția predată, deci în acest spațiu se vor regasi:

  1. Planul de lecție

  2. Structura lecției

  a) Obiective

  -elevul trebuie să folosească în exerciții vechile cunoștințe îmbinate cu noile elemente lexicale și gramaticale

  -să formuleze corect propriile preferințe alimentare

  -să exerseze abilitatea de a înțelege un text audiat

  -să exerseze pronunția cuvintelor, folosind regulile de pronunție învățate

  b) Competențele anterioare necesare:

  -regula timpul prezent

  -formulele pt întrebări de tipul:  Ce? Cât/câte? Ce fel de ?

  -verbul modal: ,,mögen"

  -articolul hotărât

  c) Cunoștințe noi 

  -prezentul verbelor ,,essen" și ,,nehmen"

  -negația ,,kein"

  -structuri cu care să exprime alegeri alimentare

  -set nou de cuvinte, din sfera alimentelor adaptate nivelului de limbă și clasei 

  d) prezentarea dinamică a lecției cu ajutorul unui ppt.

  e) glosar 

  f) materiale audio

  Acces vizitori
 • Litere, L 231, En- Ge Avram I. Laura Elena

  Doresc sa fac un plan de lectie pentru clasa a X a la limba engleza.

  Titlul lectie: A succesful bussines

  Obiective: Speaking and Listening

  Elevii vor discuta liber pe baza unei teme din cadrul lectiei si vor asculta diferite texte cu referinta la topic.

  Acces vizitori
 • Litere L232 En-Sp Dumitrachi M. Adelina-Elena

  Spaţiul Virtual de Disciplină conţine Lecţia care va fi predată;

  Titlul lecţiei: Gradele de comparaţie în limba engleză

  Clasa: a V -a B

  Tipul Lecţie: Dobândirea de noi cunoştinţe

  Obiective: Extinderea cunoştinţelor despre adjectiv

   

   VLE va conţine:

   1. Planul de Lecţie

   2. Scenariul de Lecţie: Obiective lecţie, Competenţe obţinute, Prezentare sintetică, Activităţi interactive;

  Acces vizitori
 • Litere, L232, En-Ro, Șalaru N. Giulia - Georgiana

  Voi preda o lecție de gramatică la disciplina Limba și Literatura Engleză. Subiectul lecției va fi Modalele și semi-modalele la clasa a XII-a, Liceul Național.

  Acces vizitori
 • Profesor : Litere L331 Fr-Ro Cojocariu V Mihaela-Gabriela

  Disciplină: Limba și Literatura Română

  Clasa: a V-a 

  Lecția:  Pronumele, definiție, tipuri,caz, funcții sintactice,etc.

  Obiective:

  - să definească pronumele personal,posesiv, relativ, reflexiv,demonstrativ,nehotărât,posesiv,negativ,etc

  -să construiască propoziții și fraze corecte din punct de gramatical,

  -să precizeze cazurile și funcțiile sintactice,

  -să analizeze morfologic pronume,

  -să alcătuiască enunțuri cu ajutorul pronumelor,

  -să recunoască pronumele în diferite texte,

  -să lucreze cooperând in diferite situații de comunicare,

  Structura:

  Vom lucra de pe fișe auxiliare, lucru în echipă și individual,exerciții ,etc.

  Cunoștințe anterioare necesare:

  -cazul substantivului, funcții sintactice,numar,persoană.

  Cunoștințe noi:

  -utilizarea pronumelui in diferite situații de comunicare.

  Acces vizitori
 • Cadru didactic: Litere L311 Fr-Sp Andrieș V. Bianca-Codruța

  Lecție de gramatică

  Subiect: Perfectul Compus

  Clasa: a VIII-a

  Acces vizitori
 • Litere L831 Sp-En Poleuca C. Ioana Andrada 

  Voi utiliza platforma Moodle si tehnologii TIC pentru a desfasura o lectie virtuala in Spaniola .

  Acces vizitori
 • Litere L113 Ro-Fr Iordache M. Andreeea-Loredana Disciplina: Limba si literatura romana Clasa a VI- a Lectia: Analiza literară. Vasile Alecsandri-,, Iarna"

  Acces vizitori
 • Profesor:Litere L 232 En-Ro Pîrlea I.Mădălina

  ,,Teme si motive in creatia bacoviana''

  Voi realiza prin intermediul platformei moodle o lectie pentru elevii de clasa a X-a,cu scopul ca acestia sa isi insuseasca trasaturile dominante ale creatiei bacoviene cat si o buna receptare a operei.

  Acces vizitori
 • Litere L331 Fr-Ro Leonte V. Georgiana 

  Gramatica limbii franceze : Verbul

  Acces vizitori
 • Litere L431 GE - SP Vartolomei C Marta Ramona

  Lecție de limbă germană

  Subiect:  Anotimpurile  (die  Jahreszeiten)

  Clasa a  V -a

  Obiectiv:  Însușirea unor cunoștințe noi de vocabular

  Structură:  Introducere,  prezentarea termenilor noi,  înțelegerea textului,  înțelegerea audio,  evaluare

  Fără cunoștințe anterioare legate de tema în cauză.  Nivel  A1.

  Acces vizitori
 • Profesor: Litere L331 Fr-Ro Moraru C. Elena Marlena

  Disciplina: Limba si Literatura romana

  clasa: a-V-a

  Lectia: Substantivul 

  Obiective: sa defineasca substantivul ca parte de vorbire,

                  sa formuleze enunturi proprii cu substantive date, 

                  sa stabileasca felul,numarul si genul substantivelor prin exercitii corespunzatoare;

                   sa explice folosirea substantivelor proprii;

  Structura: vom lucra dupa fise auxiliare, vom face lucru in echipa si individual, exercitii

   

  Acces vizitori
 •  Litere L331 FR-RO Rusu V. Victoria

  Școala : Licelul Teoretic Național "M.Eminescu"

  Clasa : a VIII-a 

  Titlul lecției: Discursul direct și discursul indirect

  Obiective:

  O1. : La finalul lecției elevul va fi capabil să facă o distincție între discursul direct și cel direct

  O2. : La finalul lecției elevul va fi capabil să selecteze elementele de lexic adecvate situaţiilor de comunicare (transformări,semne de punctuație )

  O3. : La finalul lecției elevul va fi capabil sa realizeze enunțuri ce conțin discurs direct și enunțuri ce conțin discurs indirect.

  Deprinderi și cunoștințe acumulate în urma lecției: 

  Structura : 

  -Cunoștințe anterioare necesare : Pronumele relative care(qui) și pe care( que),pronumele personale ,semnele de punctuație de rigoare ( , - << >> )

  - Cunoștințe noi : Transformări la nivelul unor structuri ( ...que... -> ...ce que..),

  unde poate fi aplicat discursul direct și cel indirect

  Activități formative : - activitatea frontală,activitatea individuală și

  activitatea în  grup

  Timp alocat : 50 min

  Acces vizitori
 • Litere L232 En-Sp Benciu T. Denisa-Stefana

  Spatiul virtual de curs va contine lectia " Trecerea de la diateza activa la diateza pasiva"  pentru disciplina Limba Engleza.

  Lectia va fi predata la Clasa a VIII a C din cadrul Colegiului National, Iasi.

  Obiectivele lectiei: La sfarsitul lectiei elevul va fi capabil sa:

  Obiectivul 1: Sa poata identifica diateza activa si diateza pasiva din cadrul unui text;

  Obiectivul 2: Sa numeasca diferentele dintre cele doua diateze;

  Obiectivul 3: Sa faca propozitii cu cele doua diateze.

   

  Deprinderi si cunostinte acumulate: 

  Cunostinte de gramatica engleza si vocabular;

  Deprinderi de recunoastere si folosire a diatezelor atat oral cat si in scris.

  Prezentarea sintetica va contine o prezentare Power Point de 10 slideuri unde vor fi afisate definitiile, modul de folosire a celor doua diateze si diferentele dintre acestea.

  Acces vizitori
 • Litere L331 Fr-Sp Grecu G. Alina-Mădălina Voi realiza o lecție de gramatică având ca subiect principall " El uso de SER y ESTAR" Disciplina : Limba spaniolă Clasa : a X-a Școala : Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Iași Obiective : Utilizarea verbelor 'ser' și 'estar' rămâne mereu o problemă în rândul celor care studiază limba spaniolă, de aceea îmi propun sa fac o sinteză a utilizării acestor verbe, alături de niște exerciții pentru a practica cele explicate. La sfârșitul lecției elevul va fi capabil să : O1 : Să completeze spațiile libere cu forma corecta a verbului. O2 : Să explice înțelesul diferit al unei propoziții utilizând atât verbul 'ser', cât si verbul 'estar'. O3 : Să utilizeze corect într-o propoziție cele doua verbe. Cunoștințe anterioare necesare : nivel B1-B2.

  Acces vizitori
 • Litere 232 Onica V. Maria

  Voi alcătui un curs de gramatica limbii engleze pentru clasa a VI-a, nivelul A2-B1.

  Disciplina: Limba engleză

  Tipul lecției:  Gramatica

  Obiective: la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:

  a)să identifice diferențele de folosire ale cele două timpuri verbale

  b) să folosească past simple și past continuous  în enunțuri proprii

  c)să  traducă propoziții respectând corespondența timpurilor

   

  Cunoștințe anterioare : modul de formare al timpurilor verbale past simple si past continuous, diferențele dintre acestea, adverbe care cer un timp verbal sau altul

   Competențe obținute: elevii îți vor  complea cunoștințele de gramatica limbii engleze acumulate anterior și vor folosi în practică aceste  cunoștințe.

  Structura lecției : warm up, reading, practice, evaluation

  Acces vizitori
 • Litere L331 FR-RO Vlad S. Madalina

  Voi realiza o lectie de Limba si Literatura Romana pentru clasa a VIII-a, in care elevii vor descoperi tipurile de scrisori utilizate in comunicarea scrisa de-a lungul timpului.

  Acces vizitori
 • Profesor: Litere L133 Ro-Sp Pașcu I.Alexandra

  Disciplina: Limba literatura română, clasa a VI a

  Lecția : Substantivul

  Acces vizitori
 • Litere L431 GE-EN Murgoci G. Silvia Giorgiana

  Doresc a ma înscrie la cursul de Instruire Asistată de Calculator

  Acces vizitori
 • Litere L331 FR-EN Cojocariu M Paula-Gabriela

  Doresc a ma inscrie la cursul de Instruire Asistata de Calculator 

  Acces vizitori
 • Litere L131 Ro-En Pădurariu M Andreea

  Lectie de insusire de noi cunostinte

  Clasa a VII-a

  Subiectul:Gramatica

  Titlul lectiei:Imaginile artistice

   

  Plan de lectie

   

  Obiectul:Limba si literatura romana

  Subiectullectiei:Imaginile artistice

  Tipullectiei:Insusire de noi cunostinte

  Clasa:a VII-a A

  Durata:50 minute

  Bibliografie:Manualul de Limba si literatura romana,Clasa 7,Editura Paralela 45,2013

  Institutor:Padurariu Andreea

   

  Obiective operationale

  1.Cognitive-elevii vor fi capabili:

  -sa identifice imaginile artistice dintr-un text literar

  -sa deosebeasca imaginile artistice de figurile de stil

  2.Formative-elevii vor fi capabili:

  -sa precizeze tipul imaginilor artistice

  -sa recunoasca aliteratia dintr-o fraza

  -sa identifice si sa explice rolul metaforelor identificate in text

  Resurse:

  1.Materiale-Manualul de limba si literatura romana,clasa 7,Editura Paralela 45,2013

                    -Fise individuale de

                    -Tabla

  2.Procedurale:conversatia,explicatia,metoda:stiu,vreau sa stiu,am invatat,lectura,exercitiul

  3.Forme de organizare:frontal,individual.

  Etapele lectiei

  Activitatea profesorului

  Activitatea elevilor

  Durata

  Resursemateriale

  Moment organizatoric

  Creez conditiile necesare desfasurarii activitatii

  Solicit prezenta

  Numesc posibilii elevi absenti

  2’

   

  Verificarea cunostintelor anterioare

  Solicit catorva elevi sa prezinte tema pentru acasa

  Cativa elevi prezinta rezolvarea exercitiilor

  8’

   

  Anuntarea temei si a obiectivelor

  Anunt titlul lectiei noi:Imaginile artistice ,il scriu pe tabla si precize aspectele esentialepe care le voi urmari pe parcursul orei

  Desenez pe tabla schema metodei stiu,vreau sa stiu,am invatat si impreuna cu elevii completam sectiunile “stiu” si “vreau sa stiu”

  Noteaza de la tabla in caiete,titlul lectiei noi

  Completeaza sectiunile “stiu”si “vreau sa stiu” de pe fisa de lucru

  2’

   

  Transmiterea noilor informatii

  Solicit elevilor sa citeasca articolul despre “Imaginile artistice”

  Solicit elevilor sa citeasca informatiile suplimentare de pe fisa de lucru

  Fac lectura cu voce tare a articolulu isi a informatiilor de pe fisa de lucru

  5’

   

  Fixarea cunostintelor

  Propun elevilor sa identifice si sa clasifice imaginile artistice din textul “Ghetarul”de Ion Pillat

   

   

  Propun elevilor sa rezolve exercitiile4,5,6

   

   

  Solicit elevilor sa citeasca articolul despre “Aliteratie”si apoi sa rezolve exercitiul 7

  Solicit elevilor saciteasca articolul despre “Metafora” si sa rezolve exercitiul 9

  Recitesc textul si noteaza pe fisa de lucru,in functie de clasificare,imaginile artistice

   

  Rezolva individual exercitiile dupa care prezinta solutiile acestora

   

  Fac lectura cu voce tare a articolului,rezolva individual exercitiul 7,dupa care prezinta

  Solutia acestuia.

  Fac lectura cu voce tare a articolului si rezolva individual exercitiul 9,dupa care prezinta solutia acestuia.

  30’

   

  Tema pentru acasa

  Enumar exercitiile 2,3si 8 ca tema pentru acasa.

  Noteaza exercitiile care le au ca tema.

  3’

   

   

   

   

   

   

   

   

  Acces vizitori
 • Litere LMAEN31 LMA En-Fr Vrînceanu R. Alexandra-Maria

  Bună seara, Domnule Profesor, 

  Printre toate lecțiile de gramatică, propun să predau o lecție de tip blended learning, de cultură și civilizație anglo-saxonă, anume “Istoria ce stă la baza sărbătorii de Halloween“/ “The story behind Halloween“. Am predat această lecție la clasa a 10-a, la disciplina Limba Engleză, la Colegiul Național Emil Racoviță Iași, ca parte a stagiului de practică pedagogică.

  In urma acestei lecții, elevii:

  • Vor acumula cunoștințe în ceea ce privește această sărbătoare și istoria sa (tradiții și obiceiuri care îi stau la bază).

  • Vor fi capabili să asculte/ vizioneze materiale în limba engleză și să înțeleagă atât sensul global (listening for gist), cât și să selecteze informațiile necesare rezlovării sarcinilor (listening for detail).

  • Vor putea să-și exerseze abilitățile de producție orală/ Speaking.

  • Vor veni în contact cu literatură anglo-saxonă gotică, specifică tematicii de Halloween.

  Spațiul virtual de curs va include planul de lecție tradițională. În plus, conținutul va cuprinde: Obiective/ Learning outcomes, un glosar de termeni, o fișă de lucru/ worksheet.

  Cu stimă,

  Alexandra Vrinceanu

  Litere LMAEN31 LMA En-Fr Vrînceanu R. Alexandra-Maria

   

  Acces vizitori
 • Litere L132 Ro-En Radu C.Anamaria-Diana

  Stimate domnule profesor,

  Voi realiza un proiect de lectie de tip blended learning pentru clasa a V-a,la gramatica,avand ca tema de predare Verbul-modurile predicative si modurile nepredicative.Voi realiza si un document word despre modelarea figurativa,metoda utilizata pentru predarea verbului.De asemenea,voi realiza si un proiect Power Point despre verb.Voi aplica pedagogia(ePedagogy) Tic si platforma VLE moodle pentru elaborarea acestui proiect.

  Plan de lectie

  Cadru didactic:Radu Anamaria-Diana

  Unitatea de invatamant:Scoala gimnaziala ,,B.P.HASDEU",Iasi

  An scolar:2015-2016,Sem.I

  Clasa:a V-a

  Data:23.11.2015

  Tema:Verbul-Modurile predicative si modurile nepredicative

  Tipul lectiei:Predare-invatare

  OBIECTIVE:

  La sfarsitul lectiei,elevii vor fi capabili sa:

  a)cognitive:

  O1-sa defineasca modurile predicative si nepredicative ale verbului

  O2-sa recunoasca marcile gramaticale ale fiecarui mod

  O3-sa identifice verbele la modul indicativ,formele de prezent si de imperfect

  b)formative:

  O4-sa alcatuiasca enunturi cu verbe la moduri predicative si la moduri nepredicative

  O5-sa observe ortografia si punctuatia formelor verbale la fiecare mod

  Strategia didactica:

  a)Metode si procedee didactice:conversatia,invatarea prin descoperire,tabla,exercitii creatoare

  b)Resurse:

  -procedurale:capacitatile de invatare ale elevilor,cunostintele insusite anterior de elevi

  -temporale:50'

  c)Forme de organizare a elevilor:frontala,individuala

  d)Forme de evaluare:orala

  e)Mijloace de invatamant:texte lingvistice,schema tablei

  f)Bibliografie:Manualul pentru clasa a V-a,editura Humanitas Educational,Limba si literatura romana pentru clasa a V-a,editura ART,internetul

   

  Acces vizitori
 • Litere L331 Fr-Sp Rusu R. Roxana

  Obiect: Limba și literatura franceză

  Temă: Cultură și civilizație franceză

  Voi atașa un proiect didactic pentru clasa a IX-a, la Limba și literatura franceză. Lecția intitulată "Des stéréotypes sur les Français à l'étranger" este o lecție de civilizație franceză care își propune dezvoltarea următoarelor competențe:

  - Utilizarea corectă și adecvată a limbii franceze;

  - Participarea activă la conversație;

  - Participarea la dezbateri referitoare la subiectul abordat, prin enumerarea unor argumente pertinente, demonstrabile.

  La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:

  - vorbească despre stereotipuri atât din contextul francez, cât și din cel românesc, prin compararea lor;

  - poarte o conversație despre anumite aspecte de civilizație franceză;

  - realizeze texte argumentative pe baza unui plan bine stabilit;

  - identifice și să cunoască sensul unor noțiuni de vocabular întâlnite în lecție.

  Acces vizitori
 • Litere L133 ro-fr Scheul G.Marinela

  Folosind utilitatile moodle,voi atasa un proiect de lectie pentru clasa a VI-a,aferent lectiei pastelul de Vasile Alecsandri,avand drept suport poezia Iarna.Acesta va contine proiectul didactic si o prezentare power point in care sunt tratate pe scurt particularitatile poeziei.Voi atasa un fisier Rar. de dimensiune 263 KB

  Acces vizitori
 • Litere, L133, RO-FR, Bătrînu D. Raluca

  Disciplina: Limba si literatura romana

  Clasa a VIII-a

  Titul lectiei: Genul liric- Lacul, de Mihai Eminescu

  Obiective: - sa defineasca genul liric;

  - sa distinga particularitatile specifice;

  - sa le exemplifice intr-o opera literara;

  - sa construiasca un comentariu literar;

  - sa distinga genul liric de cel dramatic sau epic.

  Acces vizitori
 • Litere L931 LUC-EN Cogeanu T. Sergiu-Sebastian

  Stimate domnule profesor,

  Voi realiza un plan de lecţie pentru clasa a XI-a, la Limba şi literatura română, la unitatea Moara cu Noroc, de Ioan Slavici. Titlul lecţiei este Stilul direct, stilul indirect şi stilul indirect liber.

  Acces vizitori
 • Profesor: Litere L133 Ro-Fr Grefelian I. Violeta-Cristina

  Disciplina: Limba și literatura română

  Clasa: a VI-a 

  Titlul lecției: Verbul

  Obiective:

  -să definească verbul, ca parte de vorbire care exprimă în general o acțiune;

  -să identifice verbele  într-un text dat;

  -să utilizeze calculatorul pentru a construi schema categoriilor gramaticale;

  -să scrie verbele la modurile nepersonale, ascultând o înregistrare;

  Deprinderi și cunoștințe acumulate: 

  -participarea la diferite situaţii de comunicare;

  -utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise;

  -îmbogățirea cunoștințelor în privința ultilizării calculatorului și a tehnologiei;

  Cunoștințe anterioare: tot ce ține de părțile de vorbire învățate în clasa a V-a: substantiv, pronume, numeral etc. 

  Cunoștințe noi: 

  -nuanțarea exprimării;

  -să construiască enunțuri în care să folosească verbe, indicând modul și timpul folosit;

  Activități formative:

  -să cunoască ortografia diferitelor forme verbale;

  -să asculte o înregistrare;

  -să vizualizeze atent un video; 

  Acces vizitori
 • Litere L331 Fr-Ru Roșca A. G. Ana-Maria

  Voi utiliza platforma Moodle și tehnologii TIC pentru a exemplifica o tema din gramatica limbii franceze: „Întrebuințarea articolului partitiv și înlocuirea acestuia cu prepoziția de”.

   

   

 • Litere L133 Ro Luc Carp I. F. Alexandra Paula

  Romanul erotic și al experienței. Maitrey. Mircea Eliade

  Prin acest proiect de lecții elevii ințeleg conceptul de roman erotic si roman al experienșei precum si cultura indiană.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro- Sp Mardari C. Magdalena

  Proiect de activitate didactică- romanul "Ion" de Liviu Rebreanu

  În acest proiect de activitate didactică am stabilit obiectivele pentru o lecție de predare - învățare la romanul Ion aparținînd scriitorului Liviu Rebreanu. Obiectivele vizează predarea informațiilor despre curentul literar realism, romanul realist, romanul lui Liviu Rebreanu, elementele de geneză ale operei și despre conflictele existente în roman.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Mariuță D Mădălina-Elena Voi adăuga un proiect didactic pentru clasa a X-a ! Clasa: a X-a A Disciplina: Limba şi literatura română Unitatea de învăţare: Romanul Subiectul lecţiei: Liviu Rebreanu, Ion . Construcția discursului narativ Tipul lecţiei: Mixtă(verificare, predare învăţare, evaluare formativă) Timpul lecţiei: 50 de minute Competenţe generale: # Utilizarea corectă şi nuanţată a limbii române în diferite situații de comunicare; # Folosirea modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea diferitelor texte literare și nonliterare; #Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situații de comunicare; Competenţe specifice: 1 Identificarea particularităţilor şi a funcţiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de texte; 2. Receptarea adecvată a sensului / sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise; 3. Folosirea adecvată a strategiilor și a regulilor de exprimare orală în dialog și monolog; 4. Folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi de interpretare a textelor literare studiate; 5.Redactarea unor compoziții despre textele studiate și alcătuirea unor proiecte; 6.Analiza principalelor componente de structură, de compoziție și de limbaj specifice textului narativ; Obiective operaționale: O1: să povestească fragmentele : Începutul ( Capitolul I ) și Sfarșitul ( Capitolul XIII ); O2: să descrie drumul care intra și iese din satul Pripas; O3: să explice diferite simboluri din roman cum ar fi : drumul, crucea; O4: să identifice semnificația simbolică a drumului; O5: să demonstreze simetria care se stabilește intre incipit și final;
  Acces vizitori
 • Litere L131 Ro-En Jîtcă A. F. Cerasela-Cosmina

  Litere L131 Ro-En Jîtcă A-F Cerasela-Cosmina

  UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Scoala de Arte si Meserii Nr. 1 Matca

  AN ŞCOLAR 2015-2016, SEM. I

  CLASA: a V-a A

  DISCIPLINA: Limba si literatura română

  SUBIECTUL LECŢIEI: Gramatică- Interjecţia       

  TIPUL LECŢIEI: Predare- Învăţare

   OBIECTIVE OPERAŢIONALE

  O1.  Să  definească interjecţia şi să distingă această parte de vorbire în contexte diferite;

  O2. Să  clasifice interjecţiile în funcţie de structura lor şi de ceea ce exprimă ele;

   O3. Să memoreze rolul interjecţiei în comunicare;

  O4. Să folosească corect semnele de punctuaţie ce însoţesc interjecţiile;

  O5. Să memoreze valorile morfologice diferite ale interjecţiilor;

      STRATEGII DIDACTICE:

  a)Metode si procedee: conversaţia, explicaţia, careul, învãţarea prin descoperire, ciorchinele;                                                                                                                        b)Mijloace: tabla, manualul, fişe de lucru, prezentare Power Point;                                c) Resurse: a)Timpul: 50’

                       b) capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, sala de clasă;

   

  Acces vizitori
 • Litere L 133 Ro-Sp Roșu Larisa Ionela

  Disciplina: Limba si literatura română

  Lecția: Perioada pașoptistă, Vasile Alecsandri

  Contine: proiect didactic, obiective, scenariu de lecție, teme, galerii, video

  Acces vizitori
 • Litere L331 FR-GE Hriţcu L. Elena-Paula

  Limba franceza - limba moderna 2

  Clasa a VIII-a 

  Subiectul lectiei : Timpurile modului indicativ

  Tipul lectiei :   mixta

  Scopul lectiei : ameliorarea intelegerii orale si scrise

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Luc Coroi C. Maria Magda Omonimie. Paronimie. Pleonasm si cuvintele polisemnatice Erori semantice

  Model de proiect didactic pentru clasa a-IX-a ce cuprinde informatii despre omonime,paronimie,pleonasm si cuvinte polisemantice, precum si exerciții ce ajuta la fixare cunoștințelor.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Ge Doroftei D. Bianca 

  Limba română

  Lecția ”Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ”

  Acces vizitori
 • Litere L331 Fr-Ge Pântea D. Cosmina Gabriela

  Limba franceză

  Lecția "Le si conditionnel"

  Clasa a VII-a

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Tanasa D. Mihaela TANASA, TĂNASĂ, sau Tennessee ???

  Profesor : Litere L133 Ro-Fr Tanasa D. Mihaela 

  Domeniu : Limba  și  literatura română

  Lecția: Substantivul

  Clasa: a VIlI-a

  Obiective: 

  -să identifice substantive  într-un text dat;

  -să construiască enunțuri cu anumite substantive;

  -să privească un video;

  Deprinderi :

  -să se exprime corect;

  -să folosească programe computerizate;

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Botgros- Radu A. Simona Instruire Asistată de Calculator, IAC

  Voi realiza un curs despre imn la clasa a VII-a. Definitie, perceptare, modele.

  Acces vizitori
 • Stimate domule profesor,

  Vă rog să-mi aprobați acest curs virtual. Motivez că doresc să realizez un proiect de lecție pentru verb, timpul viitor, la clasa  a V-a.

  Lecția este foarte importantă, deoarece își propune abordarea verbului la modul indicativ, timpul viitor, parte de vorbire care intră în alcătuirea vocabularului fundamental și, care, prin necunoaștere, îngreunează comunicarea.

  La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:

  - identifice verbele la timpul viitor dintr-un text

  - utilizeze corect verbele la modul indicativ, timpul viitor

  - să recunoască formele verbale la modul indicativ, la toate timpurile

  - să scrie corect verbele la timpul viitor.

  Acces vizitori
 • Litere LMAEN31 LMA En-Fr Dănăilă I. Emanuela-Elena

  Voi realiza un plan de lecţie pentru clasa a VII-a, nivel A2-B1. Planul de lecţie se concentrează pe reading şi listening. Elevii vor citi un text despre obezitate, îl vor traduce, vor extrage ideile principale şi la final vor face un rezumat. Pentru partea de listening, elevii vor asculta 5 persoane vorbind despre cele mai importante persoane din viaţa lor şi vor trebui să rezolve câteva exerciţii. Elevii vor trebui să scrie ca temă un paragraf despre cea mai importantă persoană din viaţa lor.

  Acces vizitori
 • Litere L132 RO-EN Oniu T. Camelia

  Voi realiza un curs despre sensul cuvintelor și pleonasm pentru clasa a VII-a la Limba și Literatura Română.

  Acces vizitori
 • Litere LMAFR31 FR-EN Cazaciuc M. Mirela Av\nd ]n vedere că vei preda în Limba Română, Toate TEXTELE TALE DE PREDARE VOR TREBUI REDACTATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ! Voi utiliza platforma Moodle și tehnologii TIC pentru a exemplifica o tema din gramatica limbii franceze.
  Acces vizitori
 • Litere L132 Ro-En Turtă C. Alina Limba engleză, clasa a VII-a

  Litere L132 Ro-En Turtă C. Alina

  Acces vizitori
 • Litere LUC13 Roibu Gh. Rodica Paula

  Litere, 3, LUC13 Roibu Gh. Rodica Paula 

  Proiect didactic Moara cu Noroc. 

  Caracterizarea personajului: Ghita

  Acces vizitori
 • COMPETENȚE GENERALE:

  • Receptarea mesajelor orale în situații de comunicare distincte
  • Producerea de mesaje orale, prin utilizarea corectă a limbii române
  • Receptarea mesajelor scrise în situații de comunicare distincte
  • Producerea de mesaje scrise, prin utilizarea corectă a limbii române

   

  COMPETENȚE SPECIFICE:

  • Identificarea verbelor în diferite contexte și a particularităților teoretice legate de această parte de vorbire
  • Utilizarea corectă a verbului
  • Analiza corectă a verbului

  OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

  a)  cognitive: toţi elevii vor fi capabili:

  1)  să elaboreze corect definiţia verbului;

  2)  să identifice verbele din propoziții;

  3)  să recunoască modul, timpul și persoana verbelor;

  4)  să analizeze în mod corect verbele;

  b)  formative:

  1)  să creeze comunicări în care să folosească verbele, precizându-le modul, timpul și persoana.

   

   STRATEGIA DIDACTICĂ:

  a)  Metode şi procedee: dictarea, analiza gramaticală, conversaţia, problematizarea, schema, exerciţiile de creativitate.

  b)  Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală combinată cu activitatea independentă individuală.

  c)   Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele elevilor însuşite anterior despre verb.

  d)  Mijloace de învăţământ: texte lingvistice, fişă explicită cu teoria (Vezi Anexa 1.) și fișă cu exerciții (Vezi Anexa 2.)

   

  Acces vizitori
 • L131 RO-EN Galben D Alexandra   Lectia se numeste "Healthy and unhealthy food", este o lectie de tip listening pentru elevii de clasa a VII-a.

  Acces vizitori
 • Litere L331 Fr-Ro, Sima D. Ana Maria, 

  Domnule Profesor, va rog sa-mi aprobati cererea de curs 

  De Ce ?!
  Acces vizitori
 • Litere RO-EN L131 Ghiurțu H.Ana-Maria

  Voi realiza o lecție de limba engleză,cu titlul "Halloween",pentru clasa a VII-a,nivel B1.

  Tipul lecției: Cultură și civilizație

  Structura: Lecția de Listening va conține toate cele patru etape esențiale: warm-up, pre-listening, while-listening și post-listening.

  Acces vizitori
 • Litere L232 En-Ro Bucur I. Dana-Mădălina

  Spațiul virtual conține lecția "Recapitulare timpuri verbale Limba engleză (future simple &  "going to"future)", lecție pentru clasa a-VII-a. 

  Acces vizitori
 • Litere L931 LUC - EN Moisa C. Bogdan - Gabriel Ce trebuie să predai ?
  Acces vizitori
 • Litere L811 Sp-Ro Ciobanu P. Laura-Mihaela

  Voi realiza o lecție la disciplina : Limba spaniolă

  Titlul lecției: Verbele neregulate SER y ESTAR + PARTICIPIUL TRECUT

  Clasa : a XI- a F

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Comp Azoiței V. Maria-Mădălina

  Lecție de literatură

  Subiect: Mihai Eminescu- Sara pe deal

  Clasa: a IX-a

  Școala: Liceul Teoretic ,,Vasile Alecsandri" Iași

  Acces vizitori
 • Litere L132 Ro-En Daniliuc N. Alina-Gabriela Lectie de literatura si limba subiectul: Verbul clasa: a VII-a scoala: Colegiul National ''M.Eminescu''
  Acces vizitori
 • Litere L131 RO-EN Slabu V.V. Maria Viviana

  Lecţia pe care o voi prezenta este pentru elevii de clasa a V-a, se numeşte "Modurile verbale" şi are următoarele obiective : (elevii) să definească corect modul, modurile personale/nepersonale şi fiecare mod în parte, să identifice corect în texte date fiecare mod verbal, să construiască enunţuri folosind verbele la modul corespunzător. Voi utiliza platforma moodle şi TIC pentru a crea o "altfel" de lecţie, interactivă, interesantă şi folositoare elevilor interesaţi de Limba română.
  Acces vizitori
 • Solicit spatiu de curs.

  Instruire asistata de calculator Litere L431 Ge-Sp Ududec B. Smaranda DA DE CE ?
  Acces vizitori
 • Litere Ru-Fr Coroi T. Nina INSCRIE-TE CORECT !

  Coordonate istorice si estetice ale avangardei ruse

 • L RO-SP SPA E Spatariu Oana-Alexandra

  L RO-SP SPA E Spatariu Oana-Alexandra

  Voi realiza cateca lectii de gramatica a limbii romane destinate elevilor din clasele V-VIII.

 • Litere L331 Fr-It Pricop C. Ana-Maria

  Voi realiza o lectie de tip predare-învățare a gramaticii franceze.

  Acces vizitori
 • Litere L132 Ro-En Mardare L-V Adina-Ionela

  Voi utiliza platforma moodle și tehnologiile T.I.C pentru a exemplifica tema si viziunea despre lume dar și particularitățile structurale in romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, lecție pentru clasa a X-a.

  Acces vizitori
 • Litere L631 It-En Mihalachi M. Mihai

  Titlul lecției: Games with Present Perfect

  Clasa: 7

  Obiective: La sfârșitul lecției elevul trebuie: 

  1. să poată identifica present perfect intr-un text

  2. să facă diferența dintre past simple și present perfect

  3. să scrie corect gramatical verbele

  4. să găsească greșelile într-un text

  Pentru această lecție profesorul va oferi elevilor foi cu exerciții pentru a consolida cunoștințele anterioare despre present perfect. În acest mod, elevul va stăpâni nu numai timpul verbal propriu-zis dar și cu celelalte timpuri făcând analogii simple.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Comp Neculau D. Alina Elena

  Voi realiza un curs despre functiile referentiale ale limbii romane.

  Acces vizitori
 • Curs pentru predarea adjecivului la clasa a 6-a, la ora de limba si literatura romana. 

 • L133 RO-GE Luca G. Denis-Alexandra

  Verbul. Moduri si timpuri

  Voi atasa un proiect didactic pentru clasa a VI-a care cuprinde stategia didactica a profesorului, activitatea elevului si exrcitii.

  Acces vizitori
 • Voi atașa un proiect didactic pentru clasa a X-a, cu tema : Plumb, George Bacovia.
  Acces vizitori
 • Doresc să realizez un proiect de lecție pentru clasa a Xl a, cu titlul Los Pasados.

  Lecția este foarte importantă, întrucât își propune abordarea verbelor la timpurile trecutului, verbul fiind o parte de vorbire a vocabularului fundamental și care prin necunoaștere îngreunează comunicarea.

  La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să:

  1.Să recunoască timpurile trecutului

  2.Să conjuge verbe la timpurile trecutului

  3.Să menționeze în ce situații se folosesc timpurile trecutului

  4.Să formeze propoziții, utilizând timpurile trecutului.

  Acces vizitori
 • Voi atașa un proiect didactic cu tema : O scrisoare pierdută, clasa a X-a. Data: 10.12.2015 Clasa: a X-a B Profesor: Purdilă V. Anca- Gabriela Disciplina: Limba şi literatura română Subiectul: O scrisoare pierdută, de Ion Luca Caragiale Tipul lecţiei: de receptare a textului literar (de predare-învăţare) Scopul lecţiei: formarea deprinderilor de analiză a unui text literar Obiective operaţionale: O1 - să prezinte personajele care participă la desfăşurarea acţiunii din fragmentele propuse; O2 - să identifice intriga; O3- să identifice trăsături ale genului dramatic; O4- să identifice didascalii; O5- să precizeze rolul didascaliilor; O6- să prezinte acţiunea din fragmentele propuse spre interpretare; O7- să prezinte tema discursului anumitor personaje; O8- să prezinte rolul indicaţiilor scenice în înţelegerea jocului personajelor; O9- să descopere clişeele verbale ale anumitor personaje Resurse: - manualul, cretă, tablă, fişe de lucru; - capaciatăţile normale de receptare ale elevilor; - timp: 50 minute. Strategie didactică: Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, explicaţia, problematizarea, discuţia frontală, observaţia, Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală, individuală. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manualele
  Acces vizitori
 • Voi încărca un proiect de lecţie în care voi discuta despre Gradele de comparaţie ale adjectivului, în limba română.                                                                      Proiectul este prevăzut pentru o lecţie de predare- învăţare.                                                                            Lecţia este proiectată pentru clasa a VI-a.          Obiectivele propuse pentru această lecţie vizează următoarele competenţe ale elevilor:                                    - să recunoască gradele de comparaţie ale adjectivului;  -să construiască enunţuri cu un adjectiv la toate gradele de comparaţie;                                                            - să identifice adjectivele care prevăd excepţii la unele grade de comparaţie ;                                                             - să rezolve cu uşurinţă cerinţele şi aplicaţiile prosupuse la această lecţie de profesor.                                 

  Acces vizitori
 • Imi propun sa realizez un plan de lectie pentru clasa a VII-a , la lectia de gramtica , intitulata "Verbul" .

  Aceasta lectie va avea urmatoarele obiective :

  -sa defineasca verbul si sa identifice verbele predicative si nepredicative , personale si impersonale dintr-un enunt 

  -sa cunoasca modurile personale si impersonale ale verbului 

  -sa analizeze sintactic si morfologic , partea de vorbire studiata , utilizand corect categoriile ei gramaticale specifice

  Acces vizitori
 • Disciplina: Limba si literatura romana

  Clasa: a VI-a 

  Subiectul lectiei: Verbul - nucleul comunicarii (Modurile nepersonale)

  Obiective operationale

  La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili:

  1. sa defineasca modurile nepredicative ale verbului

  2. sa recunosca verburile la moduri nepredicative dintr-un text

  3. sa identifice functiile sintactice ale formelor verbale in diferite contexte

  4. sa construiasca enunturi cu verbele la moduri nepredicative

  5. sa observe ortografia si punctuatia formelor verbale la fiecare mod.

   

  Acces vizitori
 • Litere L331 FR-GE Găinaru R. Carmen Mădălina

  Voi atașa un proiect didactic la limba franceză cu tema: Le passé composé, pentru clasa a VI-a!

  Objet : la langue française

  Sujet de la leçon : Le passé composé

  Type de leçon : fixation des connaissances

  Competences généraux: 

  • former deshabiletés et des habitudes d’opérer avec le passé composé;
  • cultiver la disponibilité et la capacité créatrice des élèves ;
  • développer la collaboration entre les élèves.

   

  Competences specifiques:

  • appliquer la formation du passé composé;
  • répondre aux questions en employant le passé composé;
  • associer correctement les mots pour former des phrases ;
  • utiliser correctement le passé composé par l’entremise des exercices
  Acces vizitori
 • Profesor: Mariana Nastasia

  Disciplina: Limba și literatura română

  Spațiul virtual conține lecția Romantismul românesc. Costache Negruzzi, Alexandru Lăpușneanul, pe care o voi preda la clasa a XI-a.

  Lecția va cuprinde o prezentare a romantismului românesc prin raportare la romatismul european, cu evidențierea aspectelor importante aferente perioadei luate în discuție. Pentru ca elementele teoretice să poată fi aplicate și înțelese mai bine, se va lucra pe baza nuvelei lui Costache Negruzzi.

  Obiectivele urmărite sunt situarea romantismului între celelalte curente literare și urmărirea particularităților acestuia, evidențierea trăsăturilor romantismului românesc și identificarea lor într-un text literar care aparține perioadei respective.

  Acces vizitori
 • Litere L231 En-Ge Cosulia C andreea-Elena

  Voi realiza o lectie despre adjectivul posesiv in limba germana pentru clasa a VII-a.

  Acces vizitori
 • Litere 132 Ro-En Țugui C Bianca-Elena

  substantivul clasa a VII-a

  Acces vizitori
 • Litere 232 En-Ro Apopei I.Lucian

  Limba Română-Lecție de gramatică-

  Gradele de comparație ale adverbului 

  Voi realiza o lecție de gramatică pentru elevii de clasa a VI-a, pentru ca aceștia să deprindă gradele de comparație ale adverbului.

  Acces vizitori
 • Litere Ro-En Ivaniciuc D. Olivian-Florentin

  Disciplina: Limba si literatura română

  Titlul lectie: Căprioara

  Clasa: a V-a C

  Școala: Colegiul Național Emil Racovița Iași

  Obiectivele:

  -să identifice elementele definitorii ale unei narațiuni:narator, personaj, subiect.

  -să identifice modurile de expunere care apar în text.

  -să înțeleagă semnificația faptelor si întâmplărilor narate.

  -să sesizeze diferența autor/narator/personaj literar.

  -să precizeze timpul si spațiul în care se petrec întâmplările din opera literară Căprioara.

  -să surprindă cateva trăsături ale personajelor.

  -să citească expresiv textul.

  Doresc să realizez această lecție pe platforma moodle deoarece sunt sigur că ma va ajuta pe viitor în predarea acesteia la ora unde voi fi și evaluat de către profesorul de la liceul respectiv, dar si pentru realizarea lucrării de licență. 

  Acces vizitori
 • VLE contine lectia predata  de subsemnata Popa Mihaela Lavinia la Scoala Gimnaziala  "B.P.Hasdeu",Iasi.

  Obiectul:Limba si literatura romana 

  Subiectul:Creion,de Tudor Arghezi

  Clasa:aVI-a

  Acces vizitori
 • Litere L631 It-Ro Ichim G Raluca Ioana

  Disciplina: Limba Italiană

  Titlu: L'articolo determinativo e I nomi

  Clasa: a X-a D

  Școala: Dimitrie Cantemir, Iași

  Acces vizitori
 • Litere L132 Ro-En Sonea C. Mihaela 

  - voi utiliza platforma moodle si tehnologiile TIC pentru a realiza un curs cu titlul Predicatul. Rolul predicatului in comunicare pentru clasa a V-a, in cadrul disciplinei de limba si literatura romana.

  Acces vizitori
 •  Litere L133 Ro-Fr Iaru V. Valentina  voi folosi acest curs pentru a realiza un proiect de lectie.

  Acces vizitori
 • Litere L331 FR-RO Teodorescu G. Gabriel Razvan

  Litere L331 FR-RO Teodorescu G. Gabriel Razvan. Verbele avoir si etre la modul indicativ prezent.

  Clasa a V-a.

  Obiective: Imbogatirea cunostiintelor gramaticale, dezvoltarea unor abilitati de exprimare in limba franceza.

  Deprinderi acumulate: identificarea verbelor avoir si etre la indicativ prezent, utilizarea lor in propozitii simple, vorbirea despre activitati cotidiene folosind avoir si etre.

  Structura lectiei: Expunere teoretica, exercitii de gramatica, exercitii creative.

  Acces vizitori
 • Litere L232 En-Ro Ungureanu D. Iulian

   Litere L232 En-Ro Ungureanu D. Iulian

  Voi alcatui un plan de lectie la Limba Engleză pentru clasa a XI-a pentru lecţia "Eseul".

  Acces vizitori
 • Litere L431 Ge-Fr Atodiresei D. Alexandra

  Lecția: Possessivartikel im Nominativ

             ( Articolul posesiv în cazul nominativ)

  Disciplina: Limba germană

  Clasa: a VI-a

  Nivel: A2

  Acces vizitori
 • Litere L323 EN-FR Gheorghe E.C.Bianca-Maria,atasez proiectul didactic pentru clasa a X-a,cu titlul "The great outdoors"in care voi include si "Adverbul".Voi utiliza platforma Moodle pentru a defini,exemplifica si rezolva exercitii pe cele doua subiecte: adverbul si activitatile in aer liber

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Timus M. Mihaela-Georgiana voi realiza un proiect de lecție pentru clasa a VIII-a.

  Acces vizitori
 • Litere 131 RO-EN Duca P. Vasilica Cristina

  Titlul lectiei : Substantivul

  Tipul lectiei : recapitulare si sistematizare

  Scopul lectiei : consolidare de cunostinte

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Ge Stoica M Cătălina

  Aceasta lectie este destinata clasei a -vii-a.

  Acces vizitori
 • Litere L132 RO-EN Gorgan R. Mădălina-Iuliana

  Titlul lecției: Schema Comunicării

  Clasa a-IX-a

  Școala :  Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași

  Tipul  lecţiei : de acumulare de cunoştinţe noi

  Acces vizitori
 • Litere L131 Ro-En Dascalu N. Laura Diana

  Titlul lecţiei:Adverbul

  Acces vizitori
 •    Profesor:  Litere L131 Ro-En Radu I. Ana-Maria-Madalina

   Voi realiza o lectie de consolidare a verbului, pentru clasa a VI-a,si ma voi axa pe modurile predicative si nepredicative,incluzand timpurile verbale.Pentru realizarea acestei lectii voi atasa si o fisa de lucru ce va fi rezolvata in clasa cu elevii si ma voi folosi si de culegerea de exercitii,din care au avut de efectuat tema pentru acasa.

  Acces vizitori
 • LITERE 232 EN-RO Barbosu O. Vlad-Ovidiu

  Voi realiza un plan de lectie la limba engleza, clasa a 8-a, lectia "Hobbies".

  Acces vizitori
 • L131 Ro-En Micliuc C. Arabela Anamaria

  Disciplina:Limba şi literatura romană,clasa a V-a

  Titlul lecţiei:Verbul(timpul imperfect,timpul perfect compus)

  Acces vizitori
 • Litere L232 EN-FR Cimbala Manole G.Mihaela,voi atasa proiectul didactic la limba engleza pentru clasa a XI-a pe tema "Literatura Fantasy"

  Acces vizitori
 • Profesor : Litere L131 Ro-En Huțu G. Claudia

  Disciplina : Limba și literatura română

  Lecția : Verbul copulativ

  Acest fișier atașat cuprinde un model de lecție de evaluare pentru clasa a V - a pe o structură gramaticală ( Verbul copulativ ) , importanța sa constând în utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea  și receptarea de mesaje scrise și orale în diferite situații de comunicare, precum și în familiarizarea elevilor cu structura acestui tip de verb.

  Fișierul are dimensiunea de 28.5 KB, este în format rar și cuprinde 9 diapozitive.

  Acces vizitori
 • Litere 133 Ro-Sp Huțanu C. Elena

  Voi atasa un proiect didactic pentru clasa a VI-a ce are ca subiect  Verbul, lectie de Predare-Invatare-Evaluare.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Călin I.Ionuț-Ciprian

  Solicit spațiu de curs pentru a realiza lecția Deșteaptă-te române!,la clasa a VII-a.

  Acces vizitori
 • Litere L631 It-En Gicoveanu M. Oana-Maria

  Titlul Lecţiei: Viaggio in Italia

  Clasa: a VI-a

  Limba: Italiană

  Obiective:

  1. Elevii îşi vor forma abilităţi şi deprinderi în utilizarea computerului

  2. Elevii îşi vor îmbogăţi cultura generală, prin accesarea link-urilor de pe platformă

  Deprinderi şi Cunoştinţe acumulate: 

  1. Prezentarea lecţiei pe computer şi platformă

  2. Selectarea informaţiilor necesare

  3. Rezolvarea exerciţiilor pe baza materialelor si a link-urilor de pe platformă

  4. Recunoaşterea regiunilor Italiei

  Cunoştinţe anterioare:

  1. Utilizarea computerului fără acces la Internet

  2. Descărcarea de imagini video şi audio

  Cunoştinţe noi:  utilizarea computerului cu Internet şi, totodată, a platformei

  Activităţi formative:

  -rezolvarea exerciţiilor pe baza materialelor audio şi video

  -recunoaşterea regiunilor Italiei, prin imagini şi indicii

   

   

   

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Asofii C. Alexandra-Elena

  Litere,L133,Ro-Fr,Asofii C. Alexandra-Elena

  Solicit spatiu de curs pentru a realiza lectia " Enigma Otiliei" la clasa a XII-a.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Comp Ifrim D.Crina -Violina

  Solicit spațiu de curs pentru a realiza lecția Mara,Ioan Slavici,la clasa a IX-a.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Sp Adochiţei V. Iuliana

  Litere Ro-Sp L133 Adochiţei V. Iuliana Adjectivul

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Sp Vîrtosu I. Madalina

  Litere L133 Ro-Sp Madalina I.Vîrtosu.Vreau sa prezint "Substantivul"!

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Lit C Arghire S Cristiana

  L133 Ro/comparata Arghire S Cristiana

  Vă solicit spațiu de curs pentru realizarea lectiei de evaluare penrtu unitatea de învățare Homo ludens, la clasa a IX-a

  Acces vizitori
 • Buna seara, 

  Numele meu este Kenya Grigore, sunt studenta in anul al III- lea la facultatea de Litere. As dori sa va solicit si eu un curs pentru IAC. Tema pe care am ales-o este : verbul- functii sintactice( cu accentul pus pe verbele copulative ale limbii romane), clasa a VII- a, lectie de predare-invatare.

  Acces vizitori
 • Profesor: Burghelea M. Madalina

  Disciplina :Limba Engleza

  Titlul lectiei:Why learn a foreign language?

  Tipul lectiei:consolidare/practica

  Clasa:a VIII-a

  Scoala: Scoala Nr.3 "Constantin Parfene" Vaslui

  Obiective

  O1-dezvoltarea aptitudinilor de exprimare in limba orala;

  O2-evaluarea critica a ideilor si convingerilor altora;

  O3-o organizare mai eficienta a ideilor;

  Structura:

  • Warm-up
  • Presentation
  • Controlled practice
  • Semi-controlled practice
  • Semi practice
  Acces vizitori
 • Litere L631 It-Ro Badale L.D. Madalina Daniela realizează lecţia Il futuro semplice dei verbi, la disciplina Limba italiană pentru elevii clasei a VI-a, la Liceul ''Dimitrie Cantemir'' Iaşi.

  Acces vizitori
 • Litere L131 Ro-En Albu C. Constantin Daniel

   un curs de limba romana, cu titlul "Genul liric - trasaturile genului liric, imaginile artistice" 

  Disciplina: Limba romana

  Tipul lectiei: Reactualizare si consolidare a cunostintelor

  Clasa: a VI-a

  Scoala: Colegiul national "Mihai Eminescu" Iasi

  Obiective: Elevii vor fi capabili:

  1. sa defineasca, in mod corect, genul liric
  2. sa identifice trasaturile genului liric intr-o opera literara
  3. sa extraga mesajul poetic
  4. sa identifice imaginile artistice dintr-o opera literara

  Deprinderi si cunostinte acumulate: Identificarea trasaturilor genului liric, extragerea mesajului poetic, definirea genului liric, identificarea imaginilor artistice.

  Structura: Lectia va consta in urmatoarele etape: Moment organizatoric, Verificarea temei, Captarea atentiei, Anuntarea temei si a obiectivelor, Actualizarea cunostintelor anterioare, Dirijarea invatarii, Asigurarea feedback-ului, Tema pentru acasa.

  Cunostinte anterioare necesare: Trasaturile genului liric, Definirea genului liric, Recunoasterea si clasificarea imaginilor artistice

  Cunostinte noi: In aceasta lectie vor fi reactualizate si consolidate cunostintele deja existente

  Activitati: Intrebari si raspunsuri, Joc didactic, Metoda chiorchinelui, Exercitii de fixare a cunostintelor, Prezentare Power Point

  Acces vizitori
 •  Litere L133 Ro-Fr Grigore C Miruna-Elena

  Solicit spațiu de curs ,pentru a putea adăuga un proiect didactic cu tema "Verbul", pentru clasa a VI-a.

  Acces vizitori
 • Litere L331 FR-IT Bunea T. Iuliana-Raluca
  Doresc să realizez un proiect de lecție, cu titlul Les temps passes , pentru clasa a Va.
  La finalul lecției, elevii vor fi capabili să :
  1. să recunoască timpurile trecutului,
  2. să conjuge verbe la timpurile trecului,
  3. să alcătuiască propoziții, folosind timpurile trecutului,
  4. să deosebească un timp al trecutului de celelalte timpuri.
  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Nistor I. Raluca-Petronela

         Solicit spațiu de curs pentru o lecție la Limba și literatura română.

  Subiectul:Substantivul

  Tipul lecției:Comunicare de noi cunoștințe

  Obiective operaționale:Până la sfârșitul lecției ,toți elevii trebuie

  O1:să identifice substantivele care stau în cazul nominativ si acuzativ

  O2:să precizeze întrebările la care răspund substantivele aflate in nominativ și acuzativ

  O3:să construiască enunțuri cu substantive aflate in cazul nominativ si acuzativ

  O4:să recunoască rolul și felul prepozițiilor în text

  Acces vizitori
 • Litere LMAFR31 Fr-Ge Popa G. Ana-Maria

  Litere LMAFR31 LMA franceza-germana Popa G Ana-Maria

  -reguli generale

  - exemple

  - aplicații

  -punere în practică

  -verificare

  Acces vizitori
 • tema iubirii, având drept text suport opera Maitreyi de Mircea Eliade, la clasa a IX-a.

  Acces vizitori
 • Litere L132 Ro-En Nimerschi D.D. Lavinia Cristina

  Limba şi literatura română 

  Genul liric. Pastelul

  Aceast material va conţine proiectul didactic al profesorului, obiectivele lecţiei, scenariul lecţiei şi alte materiale auxiliare. Lecţia virtuală pentru clasa a VI-a  se va baza pe uitilizarea platformei moodle şi tehnologiilor TIC.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Cucu G. Alexandra Bianca

  Voi solicita spațiu virtual de curs pentru elaborarea Lecției: Propoziția subordonată subiectivă. Public- țintă: Clasa a VIII-a.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Știr F. Paula-Roxana

  Solicit spațiu de curs pentru o lectie la Limba și Literatura română.

  Subiect:Verbul

  Clasa:a VI-a

  Tipul lecției:Comunicare de noi cunoștințe

  Obiective operaționale:

  -să defineasă verbul;

  -să identifice verbele din propozițiile date;

  -să alcătuiască propoziții cu câte un verb la fiecare conjugare;

  -să dea exemple de verbe personale si impersonale;

  -să alcătuiască propoziții cu verbe la toate timpurile.

  -să alcătuiască un text de 10-15 rânduri,cu temă la alegere,utilizând două verbe la modul indicativ,două verbe la modul gerunziu si două verbe la modul conjunctiv.

  Acces vizitori
 • Litere L231 En-Ge Acornicesei D Petronela-Anca

  Vreau sa realizez un plan de lectie pentru clasa a 7-a la limba engleza.

  Titlul lectiei: Verbele modale (Modal verbs)

  Acces vizitori
 • Litere L131 Ro-En Ciurea Catalin-Ionut

  Litere L131 Ro-En Ciurea Catalin-Ionuț

  Titlul: "Sobieski si romanii"

  Clasa a VI-a

  Obiective: Elevii vor identifica elementele de cronotop.

  Elevii vor identifica si caracteriza personajele.

  Elevii vor construi planul de idei al lectiei.

   

  Acces vizitori
 • Litere L431 Ge-En Ciocoiu G. C. Gabriela-Madalina

  un model de lectie la limba engleza pentru cursanti de nivel B1.Lectia  va cuprinde elemente de vocabular si are ca scop final redactarea unei scrisori.

  Acces vizitori
 • Litere L131 RO-EN Agape C. Alina Cristiana

  Voi realiza un curs de limba română cu titlul ”Genul liric. Figurile de stil și elementele de versificație.”

  Disciplina: Limba română.

  Tipul lecției: Reactualizarea și consolidarea cunoștințelor.

  Clasa a VI-a

  Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Iași

  Obiective: La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

  O1: să identifice următoarele figuri de stil: epitetul, inversiunea, comparația și enumerația;

  O2: să explice rolul figurilor de stil identificate;

  O3: să recunoască indicii spațio-temporali dintr-un text dat;

  O4: să recunoască tipurile de rimă și măsură într-un text dat.

  Deprinderi și cunoștințe acumulate: identificarea figurilor de stil-epitet, inversiune, comparație și enumerație; explicarea rolului figurilor de stil; recunoașterea indicilor spațiali și temporali dintr-un text; recunoașterea tipurilor de rimă și măsură într-un text dat.

  Structura: Lecția constă în următoarele etape: Momentul organizatoric, Verificarea temei, Captarea atenției, Anunțarea temei și obiectivelor, Actualizarea cunoștințelor anterioare, Dirijarea învățării, Asigurarea feedback-ului și Tema pentru acasă.

  Cunoștințe anterioare necesare: definirea și recunoașterea figurilor de stil, definirea și clasificarea rimei și a măsurii.

  Cunoștințe noi: În această lecție vor fi reactualizate cunoștințele deja existente.

  Activități formative: Întrebări și răspunsuri, joc didactic, metoda ciorchinelui, exerciții de fixare a cunoștințelor.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Fr Popa PP. Oana-Olivia

  o lecție de gramatică: subiectul-,,Substantivul". Lecția va fi predată elevilor clasei a VI-a, fiind o lecție de actualizare a cunoştințelor dobândite. Voi utiliza atât metode tradiționale,cât și metode noi,interactive.

                                                         

                                                      PROIECT  DIDACTIC

   

   

   

  Unitatea de învăţământ: Colegiul Costache Negruzzi – Iași

  Data: 23.11.2015

  Clasa: a VI-a

  Elev: Popa Oana-Olivia

  Aria curriculară: Limbă şi comunicare

  Disciplina: Limba şi literatura română

  Unitatea de învățare : Ficțiune și realiate

  Subiectul lecţiei: Substantivul

  Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare a cunoștințelor dobândite

   

  COMPETENŢE:

   

  Generale

   

                - Dezvoltarea capacității de exprimare orală/;

                -Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris;

  Specifice

   

              - Receptarea adecvată a sensului/sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de texte orale sau scrise;

              - Identificarea temei textelor propuse pentru studiu

              -Folosirea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog;

            - Utilizarea normelor ortografice, ortoepice, de punctuaţie, morfosintactice şi folosirea adecvată a unităţilor lexico-semantice;

   

  Derivate

   

  La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să atingă următoarele obiective:

              cognitive: O1-să definească substantivul;

                              O2: să recunoască  substantivele în textele date;

                              O3: să construiască enunțuri cu diferite funcții sintactice ale substantivului;

                              O4:  să utilizeze corect substantivul în comunicarea scrisă si orală;

                              O5: să identifice valorile stilistice ale substantivului;

   

            

              afective: să participe cu interes la actul comunicării;

                             - să introducă noile cunoştinţe în propriul sistem de valori;

                             - să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare în cadrul echipei;

   

   

   

                                                  STRATEGIA DIDACTICĂ

   

  Metode şi procedee didactice: - conversaţia euristică şi explicaţia, demonstraţia, problematizarea ;

  Mijloace de învăţamânt:- manualul ; 

                       -                  -schema la tablă ;

   

  Forme de organizare: activitatea individuală și pe rânduri ;

                                                  

   Metode de evaluare: evaluare formativă ;

   

   Resurse: materiale- cărţi, caiete, tabla, fişe de lucru;

                  umane- colectivul clasei şi capacităţile elevilor  de receptare , asimilare  și redare a cunoștințelor.

   

  Timp de lucru: 50 de minute

   

  Loc de desfăşurare: sala de clasă  

   

   

   

   

   

   

  SCENARIUL DIDACTIC

   

  1.         Moment organizatoric: pregătirea materialelor, notarea absenţelor, crearea atmosferei propice desfăşurării în bune condiţii a lecţiei.

   

  2.         Captarea atenţiei:   Se va realiza printr-un exercițiu de “spargere a gheții”. Clasa va fi împărțită în 5 grupe. Fiecare dintre cele 5 grupe va primi o fișă ce cuprinde unul din următoarele seturi de cuvinte:

                                      E 1: vizită, tovarăș, zi, vacanță

                                      E 2: spectacol, circ, poveste, erou

                                      E 3: avion, ploaie, părinți, eveniment

                                      E 4: argument, profesor, notă, coleg

                                      E 5: derdeluș, sanie, vecin, gard

     Fiecare echipă va alcătui un scurt text, de cel mult cinci rânduri, în care să folosească cuvintele date.

   

  3.         Informarea studentului asupra obiectivelor lecției: Profesorul anunţă subiectul  lecţiei şi obiectivele propuse.

   

  4.         Prezentarea materialului prin stimulare: Elevii recapitulează cunoștințele despre substantiv, respectiv despre articol, prin intermediul metodei ciorchinului și al unui powerpoint. Apoi, se vor rezolva individual și frontal diverse exerciții de pe o fișă de lucru dată. (Anexa1)

   

  5.         Obținerea performanței: Se va realiza prin intermediul unor exerciții dintr-un powerpoint, exerciții ce vizează mai multe niveluri ale limbii române(vocabular, gramatică, sintaxă). (Anexa2)

   

  6.     Evaluare:  Elevii care s-au afirmat sunt apreciaţi verbal de către profesor, iar cei care s-au manifestat în mod deosebit vor fi notaţi.

   

   

   

   

  Anexa 1

   

  FIȘĂ DE LUCRU

   

   

  1. Subliniati substantivele din textul următor  .

   

  „ Câţi oameni pe drum trecea

     Toţi în cuibul meu zvârlea ,

     Deci eu rău m-am supărat

     Şi cuibuţul mi-am mutat.                                                   

   

  1. Puneţi  substantivul  pasăre la cazul genitiv  , în două enunţuri , având funcţii sintactice diferite . Le precizați .

   

       3.Scrieţi  4 substantive care nu au formă de plural.

      4.Rescrieţi  textul de mai jos ,punând substantivele la forma cu articol nehotărât :

         „ Copila creştea ca în povestea  noastră , fiind descântată de zâna cea bună. Oamenii se minunau văzând-o în curtea palatului , cu cartea în mâna ei cea delicată. Învăţătura profesorului nu-i mai era de ajuns .”

   

    

     5. Precizaţi cazul substantivelor subliniate :

   

  • Le-am dat elevelor o temă uşoară.
  • Casa mamei este pe strada alăturată.
  • Viorele , vezi că a sosit mătuşa
  • Petalele florii din grădina bunicii sunt minunate.

   

     6.Analizaţi două substantive din textul de la punctul 4  arătând :  felul, genul ,numărul, cazul articolul și funcţia sintactică.

   

  Anexa 2

       Materialul Powerpoint;

  Acces vizitori
 • Litere L232 En-Ro Farcaș G. Marta

  Litere L232 En-Ro Farcas G. Marta As dori sa solicit un curs la clasa a V-A despre schita D-l Goe.

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-It Păvăluc V. Gabriela-Cătălina

   o lecție de predare-învățare la limba și literatura română, pentru lecția adverbul, la clasa a VI-a. 

  Obiective operaționale: La finalul lecției, elevii vor fi capabili:

  O1: să recunoască adverbele la grade de comparație diferite;

  O2: să folosească în enunturi forme diferite de grad ale adverbului;

  O3: să distingă adverbele care nu au grade de comparație;

  O4: să identifice figuri de stil formate cu ajutorul adverbelor aflate la grade de comparație diferite.

  Acces vizitori
 • Litere L231 En-Ge Arsene M.D. Roxana-Alina

  Voi realiza o lectie de limba engleza, intitulata "Urban living",pentru clasa a XI-a ,nivel B2.

  Lectia va contine:

  1.Planul lectiei

  2. Scenariul de Lectie: Obiective lectie, Competente obtinute, Prezentare sintetica, Activitati interactive;

  Acces vizitori
 • Litere L511 Ru-Ge Trifanov N. Irina

  Voi utiliza platforma Moodle și tehnologiile TIC pentru a crea un curs în cadrul căruia voi prezenta o parte dintre obiectivele turistice de referință ale orașului Sankt-Petersburg.

  Acces vizitori
 • Litere L631 It-En Petrișor A Adriana Raluca, Indicativo presente dei verbi regolari, Limba italiană, Clasa a V-a, Școala "Dimitrie Cantemir", Iași .

  Litere L631 It-En Petrișor A. Adriana Raluca

  Acces vizitori
 • Litere L631 It-En Miron V. Daniela-Mădălina

  Lecție de Italiană ?!

  Disciplina: Engleză

  Clasa: a V-a 

  Titlul lecției: Substantivul

  Tipul lectiei :mixta

  Obiective: 

  La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili să :

  O1: să recunoască noțiunea de substantiv dintr-o propoziție dată.

  O2: să clasifice substantivul 

  O3: să analizeze substantivul in funcție de număr, gen și caz.

  Acces vizitori
 • Litere L331 Fr - It Haciu I. Laura Elena

  Gramatică Franceză 

   Les adjectifs possessifs 

   

  Acces vizitori
 • L13 LUC-It Cojocariu S. Anca Loredana

   o lectie de  literatura la clasa a XI-a,pe subiectul:Conicarii Moldovei.

  Acces vizitori
 • Litere L132 RO-EN Rădeanu M. Mădălina-Mihaela

   o lectie de gramatica la clasa a V-a,pe subiectul: Atributul.Atributul adjectival.

  Acces vizitori
 • Litere L331 FR-EN Fotea D. Diana-Alexandra

  In acest curs imi propun sa explic formarea Subjonctivului, timpurile sale, expresiile care il preceda si sa tratez problema concordantei timpurilor.

  Acces vizitori
 • Litere LMAFR31 Fr-En Grecu P. Doina

  o lecție de tip blended learning, de gramatică la Limba franceză anume ”Le verbe ÊTRE au présent”. Am predat această lecție la clasa a V-a, la disciplina Limba Franceză, la Colegiul Național Costache Negruzzi, ca parte a stagiului de practică pedagogică.

   

  Acces vizitori
 • Litere L431 Ge-En Aștefanei G Cosmina-Adelina

  Disciplina: Limba germană, Clasa: a VI-a

  Titlul lecției: La ce oră te trezești dimineața? - Um vie viel Uhr stehst du auf?

  Lecția se va baza pe însușirea de cuvinte noi, fiind însoțită de activități interactive prin intermediul cărora elevii să rețină cât mai multe informații din lecția predată.

   

  Acces vizitori
 • Litere L431 Ge-Ro Topşa F. Roxana Mihaela

  Stimate Domnule Profesor,

  Vă rog, să îmi aprobați spațiul de curs la Disciplina Limba Germană. Spațiul virtual de curs va conține Lecția intitulată "Crăciunul în Germania- Obiceiuri și Tradiții", predată de subsemnata, la clasa a V-a din cadrul Liceului "Emil Racoviță", din Iași.

  Acces vizitori
 • Litere L131 Ro-En Pintilei C. Monica-Adriana 

  Limba  si literatura romana 

  Clasa: a-VII-a 

   Subiectul lectiei : Sensul cuvintelor in  context .Pleonasmul 

 • Litere L131 Ro-En Istrate I. Maria-Madalina

   postmodernismul (Generatia Optzecista),precum si trasaturile postmodernismului.

  Printre cei mai importanti reprezentati ai Postmodernismului este si Mircea Cartarescu .
  Vor fi prezentate date despre Mircea Cartarescu,publicatiile acestuia si va fi comentata o poezie postmodernista ( Poema Chiuvetei) ,unde vor fi aplicate trasaturile postmodernismului amintite in prima parte a lectiei.

  Acces vizitori
 • Muntianu A. Ioana-Adriana, L131 RO-EN

  Lectie de predare-învățare, clasa a V-a - Substantivul (definiție, clasificare, funcții sintactice, exerciții)

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-Ge Ţupu F. Miruna Maria

   lecţie pentru însuşirea de noi cunoştinţe, însoţit de un document format PPT care ajută la consolidarea acestora. PROFESOR: ŢUPU MIRUNA MARIA OBIECTUL: LIMBA ROMÂNĂ CLASA: A VI- A B SUBIECTUL: PRONUMELE ŞI ADJECTIVUL PRONOMINAL POSESIV TIPUL LECŢIEI: ÎNSUŞIRE (DOBÂNDIRE) DE NOI CUNOŞTINŢE OBIECTIVE: La sfâşitul orei elevul va fi capabil: 1. Să definească pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv; 2. Să recunoască structura pronumelui posesiv; 3. Să identifice pronumele şi adjectivele pronominale posesive în propoziţii şi texte scrise; 4. Să utilizeze în propoziţii formele pronumelui posesiv; 5. Să rezolve exerciţiile propuse;

  Acces vizitori
 • Litere L231 En-Ge Savin I. Emanuela Alexandra

  Litere L231 En-Ge Savin I. Emanuela Alexandra o lectie despre verb in limba engleza la clasa a 9-a(Present Simple and Present Continuous).

  Acces vizitori
 • Litere L131 RO-EN Onofraş D. Raluca Ruxandra

  În cadrul acestui curs voi realiza o lectie de recapitulare si consolidare a notiunilor despre cantecul batranesc/balada. Lectia este destinata elevilor aflati in clasa a VII-a si este construita pe baza manualului "Limba si literatura romana standard, clasa a VII-a" , Editura Paralela 45, Pitesti, 2013, avand drept autori pe Anca Davidoiu-Roman,Mihaela Dobos si Luminita Paraipan Stoica. Manualul contine atat textul suport, cat si exercitiile aferente.

  Acces vizitori
 • Profesor: Litere L131 Ro-En Popa F. Ștefania-Alexandra, disciplina Limba și Literatura Română, clasa a V-a, lecţia "Atributul".

  Acces vizitori
 •  Litere L133 Ro-Fr Broscoi Ghe. Alexandra 

  Solicit spaţiu virtual de curs pentru a realiza lecţia: Adverbul, în cadrul unei ore pentru clasa a VI-a

  Acces vizitori
 • Litere L133 Ro-It Velt D. Monica

  Lectia :Substantivul (recapitulare) 

  Clasa : a VIII-a

  Acces vizitori
 • Litere l133 Ro-Fr Tanasă C Bianca

  Voi realiza o lecție de predare- învățare pentru clasa a VII-a cu titlul "Rolul descrierii într-un text narativ"

  Acces vizitori
 • Am ales pentru solicitarea cursului de prezentat VERBUL (clasa a VI-a ) .Am ales ca punct de ascultare exercitiile din ''Gramatica si notiuni de fonetica si vocabular'' , de Ion Popescu si manualul ''Limba romana pentru clasa a VI-a ''

  Acces vizitori
 • Sunt Cojocaru Elena-Karina, de la Facultatea de Litere

  Voi realiza o lecție tip BL  la disciplina: Limba germană, clasa a V-a 

  Lehrerin: Litere L 431 Ge-En Cojocaru Elena-Karina -IAC 

  Titlul lecției:Haine-Die Kleidungen

  Lecția se va baza pe insușirea de cuvinte, împrospătarea cunoștințelor anterioare și va fi însoțită de activități interactive cu ajutorul cărora elevii să rețină cât mai bine cuvintele; în acest spațiu se vor regasi:

  1. Planul de lecție

  2. Structura lecției

  a) Obiective -elevul trebuie să folosească în exerciții vechile cunoștințe îmbinate cu noile elemente lexicale și gramaticale -

  b) Competențele anterioare necesare: -regula timpul prezent -formulele pentru întrebări de tipul: Ce culoare? Cât/câte? Ce fel de ?

  c) Cunoștințe noi: prezentul verbului "tragen" 

  d) glosar

  e) materiale audio/video

   

  Acces vizitori
 • Profesor: Litere L131 Ro-En Olteanu E.C. Ioana, disciplina "Limba si literatura romana", clasa a VI-a, lectia "Masa vocabularului si vocabularul fundamental al limbii romane".

  Acces vizitori
 • Voi realiza un proiect didactic cu tema : Stilurile funcționale ale limbii române, pentru clasa a IX-a ! Data: 10.01.2016 Clasa: a IX-a C Obiectul: Limba şi literatura română Subiectul: Stilurile funcționale ale limbii române Tipul lecţiei: mixtă Timpul lecţiei: 60 minute
  Acces vizitori
 • Litere L232 En-Ro Gherman C. Diana Lenuţa

  Voi folosi platforma Moodle pentru a crea o lectie despre pronumele personal si pronumele posesiv in limba engleză.

   

  Acces vizitori
 • Litere L232 En-Ro Popa V. Popa Codrin Ionuț

   un plan de lecții pentru clasa a XII a limba engleză la lecția "Making time for science".

  Mulțumesc,

  Popa V. Codrin Ionuț Litere L232 En-Ro 

   

  Acces vizitori
 •  Litere LMAen31 En-Ge Ciucanu I. Ionela

  Voi realiza o lecție de tip BL la disciplina Limba Engleză.

  Titlul lecției: Use of gerund and infinitive

  VLE va conține :

  1.Planul de lecție

  2. Scenariul de lecție:

  Obiective: 

  La sfârșitul lecției , elevii vor fi capabili să:

  -construiască propoziții folosind gerunziul  și infinitivul

  -să distingă cele două moduri verbale

  Exerciții cu gerunziul și infinitivul.

   

   

  Acces vizitori
 • Litere L131 Ro-En Grădinaru S. Andra Ștefania

  Profesor:Litere L131 Ro-En Grădinaru S Andra Ștefania

  Disciplina:Limba și Literatura Română

  Lecția:Genul substantivului

  Clasa a V-a

  Acces vizitori
 • Profesor : Litere L131 Rata M. Iuliana-Cristina , disciplina Limba si Literatura Romana , clasa a Vlll-a , lectia ”Popa Tanda”

 • In cadrul acestui curs, voi avea o lectie cu tema '' Sa spunem povesti''. Scopul cursului este ca elevii sa  dobandeasca capacitatea de a face un plan de idei, rezumat folosind timpurile trecute in limba engleza.

  Acces vizitori
 • Litere L331 FR-RO Miron F. C. Manuela-Andreea

  Voi realiza cateva lectii de gramatica a limbii franceze destinate elevilor din clasele V- VIII.

  Acces vizitori
 • Litere L331 Fr-Ro Vornicu Gh. Claudia

  Les pronoms adverbiaux EN et Y

  PNENY

  La leçon que je propose s'adresse aux élèves qui sont au niveau débutant, mais aussi aux élèves qui sont au niveau avancé. Pour le niveau débutant j'ai créée des activités communicatives type jeu en ayant comme matériel didactique des images. Pour le niveau avancé je propose des exercices en ayant comme matériel didactique des textes.

  Acces vizitori
 • Voi alcatui un plan de lectie ce va cuprinde etapele predarii diatezelor in limba romana, la clasa a VII-a.

  Litere L331 Agache D. Madalina Teodora Diatezele in limba romana
  Acces vizitori
 • Litere L331 Fr-Ro Lăcustă N.C. Dana

  Gramatica Franceză

  Voi alcatui un plan de lectie in care voi prezenta modul subjonctiv, pentru clasa a XII-a.

  Acces vizitori
 • Teoria circuitelor electrice, TCE I, are ca obiect studiul fenomenelor electrice din punctul de vedere al aplicaţiilor tehnice, constituind pregătirea teoretică de bază a inginerilor electricieni.

  Pentru a vă înscie la acest curs, trebuie să respectați cerințele impuse de Profesor și să solicitați Cheia de Înscriere Titularului de Curs, la adresa adriana52ro@yahoo.com !

   

  Self enrolment
 • • Asimilarea cunoştinţelor necesare de către studenţi a aspectelor legate de tehnologia fabricării maşinilor electrice (TFME), punându-se accent pe cunoaşterea proceselor de producţie şi a proceselor tehnologice de fabricaţie. Disciplina are în vedere expunerea pe larg a problemelor construcţiei şi fabricaţiei maşinilor electrice. Prezentarea noţiunilor teoretice şi practice necesare privind procesele de producţie, procesele tehnologice şi modul de concepere şi realizare a fluxurilor tehnologice pe subansamble, elemente active şi elemente mecanice, din componenţa maşinilor electrice, punându-se accent pe implementarea structurilor standard de tehnologie şi fabricaţie a maşinilor electrice. Prezentarea modului în care sunt organizate procesele de producţie în fabricile constructoare de maşini electrice, elementele specifice tehnologiei de fabricare a maşinilor electrice, tehnologia fabricării subansamblelor mecanice, repere ştanţate în fabricarea maşinilor electrice, tehnologia de fabricare a miezurilor magnetice şi a înfăşurărilor, tehnologia montajului maşinilor electrice. Disciplina are în vedere respectarea standardelor în vigoare privind tehnologia fabricării maşinilor electrice a standardelor europene şi internaţionale asimilate în ţara noastră precum şi de recomandările internaţionale din acest domeniu. Disciplina expune în principal, optimizarea fluxurilor tehnologice în realizarea maşinilor electrice pentru asigurarea unor maşini electrice cât mai performante.
  Self enrolment
 • Integrare Europeana

  Pentru a vă înscie la acest curs, trebuie să respectați cerințele impuse de Profesor și să solicitați Cheia de Înscriere Titularului de Curs, la adresa adriana52ro@yahoo.com !

  Acces vizitoriSelf enrolment

Omite LogareOmite Statistics

Statistics

Omite Activităţi recente

Activităţi recente

Activitate începând din duminică, 23 octombrie 2016, 3:25